Kullanım Şartları

E ELEKTRONİK BAHİS OYUNLARI A.Ş. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR:

İşbu Üyelik Sözleşmesi (Kısaca SÖZLEŞME olarak anılacaktır.);

Merkezi; Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi 237/6 Maslak-Sarıyer, İstanbul adresinde bulunan E ELEKTRONİK BAHİS OYUNLARI A.Ş. (Kısaca “oley.com” olarak anılacaktır.)

ile

Adresi ve isim/soyadı "Üye Bilgileri" sahasında beyan edilen kişi (Kısaca ÜYE olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar kapsamında akdedilmektedir. İşbu sözleşme üye tarafından gerekli bilgilerin verilmesi ve kabul edilmesi ile kurulmuş olacaktır. Oley.com tarafından üyelik süresince ve sonrasında saklanacaktır. www.oley.com internet sitesinde(oley.com internet sitesi olarak anılacaktır.) yer alan gizlilik ilkeleri de işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. ÜYE işbu sözleşmenin kurulması ile gizlilik ilkelerine uymayı da kabul ve taahhüt etmektedir. ÜYE dilediği zaman hesabı içerisinde yer alan ilgili bölümden ve/veya oley.com internet sitesinden işbu sözleşmeye ulaşabilecektir.

MADDE 2- SÖZLEŞME'NİN AMAÇ VE KONUSU:

İşbu SÖZLEŞME, ÜYE’nin oley.com tarafından sunulacak elektronik bahis oyunları oynatılması ve Milli Piyango faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve buna bağlı hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile akdedilmiş olup, tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.

MADDE 3 – TANIMLAR:

Aşağıda yer alan terimler işbu SÖZLEŞME kapsamında tanımlandıkları anlamlarıyla kullanılmaktadırlar. Buna göre;

ÜYE: oley.com’a iş bu SÖZLEŞME’yi kabul ederek üyelik başvurusu yapmış ve başvurusu kabul edilmiş, Sanal Ortam Bayiliği aracılığı ile sunulacak sabit ihtimalli, müşterek bahis oyunları oynayacak ve Milli Piyango biletleri satın alacak ve/veya oley.com’un çeşitli ürün, servislerinden faydalanacak kişiyi,

Üye Numarası: oley.com tarafından ÜYE’lere tahsis edilen ve ve Banka Ödeme Sistemi ile oley.com'a aktarılacak Oyun Bedelleri'nin oley.com nezdindeki üye hesabına girmesi için üyelik süresince kullanılacak ve ÜYE’ye özgü olan ve değiştirilmez sekiz (8) haneli rakamı, Kullanıcı Adı: ÜYE’ler tarafından belirlenen ve oley.com tarafından ÜYE’lere tahsis edilen rakam ve/veya harflerden oluşan ifadeyi,

Şifre: ÜYE’nin, Üye Numarası/Kullanıcı Adı/TCKN/e-posta adresi ile birlikte kullandığı ve ÜYE’nin sistem tarafından tanınmasını sağlayan ve oley.com’a ait tüm oyun kanallarına girişte kullanılması zorunlu, kullanılması ve güvenliğinden kaynaklanan her türlü sorumluluğu ÜYE’ye ait olan ve Müşteri Hizmetleri veya SMS kanalıyla yapılan başvurularda ÜYE tarafından ilk kullanımda değiştirilmesi zorunlu, daha sonraki kullanımlarda değiştirilmesi ise ÜYE’nin muhtariyetinde olan, altı 6 ila 16 hane arası alfanumerik ibareyi,

Üye Hesabı: ÜYE’lerin oley.com nezdinde bulunan, işbu SÖZLEŞME ile öngörülen çeşitli ürün veya servislerden yararlanmak amacıyla, para transferi yapabildiği hesabı,

Üye Banka Hesabı: oley.com nezdinde kaydı bulunan ÜYE’lere ait vadesiz mevduat hesabını,

Bilet: oley.com ÜYE’lerinin tercih ettikleri oyun türüne göre oyun saatleri esnasında oluşturdukları kuponun veya satın aldıklar milli piyango biletinin elektronik ortamdaki karşılığını,

Merkezi Sistem: Oyun/Oyunlara ilişkin her türlü kaydın tutulduğu Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait sistemi

Oyun/Oyunlar: www.oley.com internet sitesi üzerinden oynanabilecek her türlü tahmin oyunlarını,

Oyun Bedeli/Bedelleri: ÜYE’lerin oyun kanalları üzerinden şans oyunu oynayabilmek veya piyango bileti satın alabilmek için bankaların ödeme kanalları aracılığı ile oley.com Üye Hesaplarına gönderdikleri ve kullandıkları bedeli,

Ödeme Kanalları: İnternet bankacılığını, ATM, telefon bankacılığını ve mobil bankacılığını, mobil ödemeyi ve alternatif tüm bankacılık kanallarını,

Oyun Kanalları: www.oley.com internet sitesi üzerinden sabit ihtimalli, müşterek bahis oyunlarının oynandığı ve piyango biletlerinin satın alındığı GSM mobil telekomünikasyon uygulamaları, JAVA, SMS, WAP, ITV (İnteraktif TV), IVR (Sesli yanıt sistemleri), Müşteri Hizmetleri , Kiosk ve İnternet (www.oley.com) altyapı platformu ve benzerlerini,

Puan OleyPuan: ÜYE’lerin oley.com’un uygun gördüğü müşterilerine dönemsel olarak müşteri memnuniyeti açısından verdiği puandır,

Kart OleyKart: ÜYE’lerin Oyun oynamak amacıyla kullanabileceği Sanal veya Fiziki bir karttır,

Sabit İhtimalli Bahis Oyunları: Spor Toto Teşkilat Başkanlığının yazılı izni ile ve nezdinde olmak kaydıyla, yurt içinde veya yurt dışında tertiplenen, spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere, önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran oyunları,

Müşterek Bahis Oyunları: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın yazılı izni ile yurt içinde veya yurt dışında tertiplenen spor müsabakalarına ait sonuçların tahmin edilmesi ve kapsam dâhiline alınması halinde yine Spor Toto Teşkilat Balkanlığı’nın yazılı izin ile olmak kaydıyla Türkiye Jokey Kulübü nezdinde tertiplenen müsabakalar üzerine oynatılan, hâsılatın önceden belirlenen ikramiye yüzdesinin, doğru sonucu tahmin eden iştirakçiler arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarını,

Piyango: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş olan ikramiyeleri kazanacak numaraların çekilişle tespit edilmesi esasına dayanan şans oyununu,

Sanal Ortam Bilet Satış Onayı: ÜYE’lerin oley.com bünyesindeki Oyun Kanalları üzerindeki Oyunlarda aldıkları bilet karşılığında veya oynadıkları Oyun karşılığında; talep etmeleri durumunda gönderilen, oyun/satın alınan bilet bilgilere ilişkin bilgileri ve gerekli görülecek diğer hususları içeren; e-posta, sms veya benzeri yollarla gönderilen sanal belgeyi,

Hesabım Menüsü: www.oley.com İnternet sayfasından erişilen, ÜYElerin oley.com bünyesindeki Üye Hesabına gerçekleştirdikleri para transferlerinin hesap hareketlerini görebildikleri, banka transfer isteklerini gerçekleştirebildikleri, oynanılan kupon bilgilerini takip edebildikleri ve sair izin verilen işlemleri veya ayarları yapabildikleri kişisel alanı,

Banka(lar): Bankacılık sistemi içinde var olan herhangi bir bankayı,

Anlaşmalı Banka(lar): Bankacılık sistemi içinde var olan, en az birisi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nca belirlenmiş ve oley.com sistemlerine online iletişim ağı ile bağlı olan banka/bankaları,

SMS: Kısa Mesaj Servisini,

JAVA: Bir programlama dili olup mobil telefonlar için geliştirilen versiyonu ile oley.com platformlarından oyun oynanabilmesini sağlayan uygulamayı,

WAP: Kablosuz Uygulama Protokolü olup mobil cihazlardan İnternet erişimi sağlayan teknolojiyi,

Müşteri Hizmetleri: ÜYE’lerin yazılı veya sözlü iletişim kurabilecekleri bilgi ve danışma hizmeti alabilecekleri oley.com 'un ilgili bölümünü, ifade etmektedir.

Ticari Elektronik İleti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri, ifade etmektedir.

MADDE 4-ÜYELİK İLE İLGİLİ ŞARTLAR:

4.1 Üyelik Başvurusu

4.1.1 18 yaşını doldurmuş, fiil ehliyetine sahip herkes üyelik formunu uygun bir biçimde doldurmak ve işbu SÖZLEŞME şartlarını kabul etmek koşulu ile oley.com üyesi olabilir. oley.com’a üyelik başvurusu yapan herkes işbu SÖZLEŞME’nin tüm hükümlerini okuyup kabul ettiğini ve işbu Sözleşme’nin iradesine ve hukuka uygun olarak kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. oley.com, işbu SÖZLEŞME konusu hizmetlerden faydalanmak isteyen kişinin yaptığı üyelik başvurusunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

4.1.2 18 yaşını doldurmamış olan ve/veya fiil ehliyeti bulunmayan hiç kimse oley.com’a ÜYE olamaz. Ayrıca 30.07.2009 tarihli Futbol Disiplin Talimatı’nın 56’ncı maddesine aykırı olarak, profesyonel liglerde yer alan kulüplerin yöneticileri, müsabaka görevlileri ile diğer görevliler ve futbolcuların futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarına doğrudan veya dolaylı olarak katılmaları yasaktır. ÜYE, üyelik formunun doğum tarihine ve T.C. kimlik numarasına ilişkin kısmını ve ilgili diğer kısımları doldurmak suretiyle 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve fiil ehliyetine sahip olduğunu, 30.07.2009 tarihli Futbol Disiplin Talimatı’nın 56’ncı maddesinde sayılan kısıtlamalara tabi olmadığını beyan ve kabul eder.

4.1.3 18 yaşını doldurduğunu ve fiil ehliyetine sahip olduğunu beyan ve kabul eden kişi, üyelik başlangıcında bildirdiği tüm bilgilerin hukuka ve gerçeğe uygun ve kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. ÜYE, sağladığı bilgilerin hukuka ve gerçeğe aykırı olduğunun saptanması halinde Üyelik iptal edilir. Bu durumda ÜYE, www.oley.com üzerinden yapmış olduğu hiçbir işlemden ötürü herhangi bir ad altında ikramiye, tazminat vs. talep etmeyeceğini, bu nedenle oley.com’un sorumluluğuna gidilemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. oley.com’un, varsa, ödenmiş bedellerin geri alınmasına ilişkin hakları saklıdır.

4.1.4 Üyelik, oley.com’un inisiyatifinde olmak kaydıyla, Oyun Kanallarının herhangi birinden başlatılabilir. Bu durumda ÜYE olacak kişi, işbu SÖZLEŞME’nin tüm hükümlerini okuyup kabul ettiğini ve işbu sözleşmenin iradesine ve hukuka uygun olarak kendisini bağlayıcı nitelik kazanacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Sözleşme şartlarını kabul etmeyen kişinin Üyelik başvurusu reddedilir. Sözleşme şartlarını kabul ederek Sözleşme ilişkisi içerisine girmek isteyen ÜYE, bunun için elektronik iletişim araçlarının kullanılacağını, bu itibarla kurulacak hukuki ilişkinin el ile atılacak ıslak imzanın hüküm ve sonuçlarını doğuracağını, bu hukuki ilişkin ayrıca bir ıslak imza ile teyit gerekmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.1.5 ÜYE, üyelik başvurusunda, başvurunun kabulü için zorunlu bilgileri Üyelik Başvuru Formuna doğru ve eksiksiz olarak girmekle yükümlüdür. Üyelik koşullarını sağlayan kişiler, başvuru tamamlandıktan sonra oley.com tarafından talep edilebilecek diğer bilgilerini oley.com internet sitesinden veya Müşteri Hizmetleri'ne başvurarak tamamlamakla yükümlüdür.

4.1.6. ÜYE, sözleşme şartlarını dikkatle okuyup kabul ettiğini, Üyelik Sözleşmesinin bir suretinin bir suretini dilerse saklayabilme kabiliyeti olduğunu, zaman zaman yapılabilecek değişikliklere ya da eklemelere, data transferlerine, oyun kurallarına kolaylıkla ulaşabildiğini kabul ve taahhüt eder. Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikler ya da eklemelerden sonra oley.com adresine girerek hizmetlerden faydalanan üye yapılan değişiklikleri kabul etmiş sayılır. Üye, üyelik koşullarını sözleşme müddetince her zaman yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

4.1.7 Oley.com, oynanan Oyunlar yahut sağlanan Hizmetler için limit belirleyip belirlememekte serbesttir. Üyeler, oynadıkları tüm Oyunlarda ve Hizmetlerde oley.com tarafından limit belirlenmesi halinde, belirlenmiş bu limitleri peşinen kabul etmiş sayılırlar. oley.com, limitler için belirlenmiş tutarı değiştirme hakkına sahiptir. Üyeler limit artırım talebinde bulunabilirler. Ancak üyeler tarafından talep edilen ve oley.com tarafından uygun bulunan yeni üye limitleri de oley.com'un inisiyatifinde olup, oley.com bu limitler üzerinde de değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üyeler, limitler dahilinde de olsa, oynamış oldukları oyunlarda yaşadıkları maddi kayıplardan ve hizmetler sonucu uğradıkları sair zararlardan bizzat sorumlu olup; konuya ilişkin olarak oley.com'un sorumluluğunu ileri süremezler. oley.com'un limit koyup koymamaktan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.1.8 ÜYE, Oley.com com tarafından kendisine tanıtım, bilgilendirme, reklam, promosyon ve benzeri amaçlarla gönderilecek olan 'Ticari Elektronik İletiler'i her türlü elektronik iletişim aracı ile almaya onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, üyeler, istedikleri her zaman, 'Ticari Elektronik İletiler'i almaktan www.oley.com hesabım bölümünde yer alan iletişim izin ayarlarını değiştirerek vazgeçebilir. Üye tarafından red talebinin Oley.com’a ulaşmasını takiben 3 (üç) iş günü içerisinde Oley.com Ticari Elektronik İleti göndermeyi durduracaktır.

4.2 Üyelik Başlangıcı

4.2.1 Üyelik koşullarını sağlayan kişilerin Üyeliği, Üyelik formu doldurulduktan ve üyelik başvurusu yapıldıktan sonra en kısa sürede başlatılacaktır. oley.com tarafından üyeliği başlatılan kullanıcıya, üyeliği süresince kullanacağı ve üyeye özel bir Üye Numarası ve şifresi ÜYE’nin bildirdiği e-posta adresine veya telefon numarasına e-posta/SMS yoluyla bildirilir. ÜYE, üyeliğinin kabul edilerek başlatılmasıyla birlikte oley.com hizmetlerinden faydalanmaya başlayabilecektir.

4.2.2 Üyelik, işbu SÖZLEŞMEDE belirtilen tüm Üyelik koşulları yerine getirildiği ve korunduğu sürece devam edecektir.

4.3 Üye Hesabının Kullanılması

Her ÜYE, sadece bir ÜYE Hesabına sahip olabilir. Üye Hesabı sadece işbu SÖZLEŞME'de tanımlanan hizmetlerden faydalanılması ve izin verilen Oyunların oynanması maksadıyla kullanılabilir. ÜYE, oley.com tarafından sunulan hizmetleri ve/veya Üye Hesabını hiçbir şekilde hukuka ve genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ya da hizmeti başkalarına satmak amacı ile ve/veya herhangi bir ticari amaçla ve/veya işbu SÖZLEŞME kapsamındaki hizmetlerden faydalanılması, izin verilen Oyunların oynanması amacı dışında, başkaca bir gelir elde etmek ve/veya kayba uğramamak amacıyla ve/veya işbu SÖZLEŞME’nin amacı dışında kullanamaz.

oley.com, bu hükme aykırı davranan ve/veya birden fazla Üyeliğe sahip olduğunu tespit ettiği ÜYE’NİN üyeliğini veya üyeliklerini herhangi bir bildirim yapmaksızın derhal sonlandırma hakkına sahiptir. ÜYE’nin mevzuat ve işbu Sözleşme’de Oyun oynamak için öngörülmüş olan yeterliliğe sahip olup olmadığının saptanamadığı hallerde, üyelik bu eksiklik giderilinceye kadar oley.com tarafından askıya alınabilir veya derhal iptal edilebilir.

4.4 ÜYE Numarası ve Şifre

4.4.1 oley.com, üyelik kıstaslarını sağlayan kişilere, ÜYE’YE özgü, Üye Numarası ve Şifresini, ÜYE tarafından bildirilen cep telefonu numarasına SMS yoluyla ve yine ÜYE tarafından bildirilen e-posta adresine gönderir. ÜYE, kendine özel Üye Numarası ve Şifresinin, verdiği cep telefonu numarası ve e-posta adresini içeren bilginin yanlış olması veya teknik nedenlerle kendisine ulaşmaması halinde; Üye Numarası ve Şifresinin kendisine ulaşmamasında oley.com’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.4.2 oley.com üyeliği süresince, ÜYE tarafından kullanılacak olan Şifreyi koruma mükellefiyeti ve Şifrenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk ÜYE’ye aittir. ÜYE, Üye Numarası ve Şifresi ile sisteme giriş yapılmasının ardından yapılacak olan işlemlerin ve oynanacak Oyunların kendisi için bağlayıcı olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.4.3 ÜYE’ye ait Kullanıcı Adı, Üye Numarası veya Şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması nedeniyle oley.com’un herhangi bir zarara uğraması veya bu nedenle doğan uyuşmazlıklardan ötürü herhangi bir tazminat ödemesi halinde oley.com, uğradığı zararı tazmin etme ve/veya ödediği tazminatı ÜYE’ye rücu etme hakkı saklıdır. oley.com, bu uygulamalara ek olarak her zaman için üçüncü şahıslarca kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığını tespit ettiği üyelikleri iptal etme hakkını saklı tutar.

4.4.4 ÜYE, dilediği zaman Şifresini değiştirme hakkına sahiptir. ÜYE; şifre değişikliği için gerekli işlemleri www.oley.com adresindeki ilgili bölümden yapabilir.

4.4.5 ÜYE, şifresini unuttuğu takdirde Müşteri Hizmetlerini arayarak, www.oley.com'dan veya üye bilgilerinde yer alan cep telefonundan "SIFRE" yazıp, bir boşluk bırakıp TC Kimlik No yazıp 5655'e SMS göndererek Şifresini alabilir.

4.4.6 ÜYE’ye oley.com tarafından verilen Üye Numarası ise ÜYE tarafından değiştirilemez. oley.com ise; sistemlerinde yapacağı değişiklikler ve/veya herhangi bir sebeple, ÜYE’ye vereceği Kullanıcı Adı, Üye Numarası ve Şifreyi değiştirebilir. Herhangi bir değişikliğin gerçekleşmesi halinde oley.com, değişikliği ÜYE’ye SMS ve e-posta yoluyla bildireceğini taahhüt eder. ÜYE, oley.com tarafından kendisine bildirilen değişikliklere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5 ÜYE’ye Ait Kişisel Bilgiler

4.5.1 ÜYE, oley.com’a sağladığı bilgilerin hiçbirinin oley.com tarafından hukuka aykırı olarak kaydedilmediğini kabul eder.

4.5.2 ÜYE’nin, Üyelik başvurusunda bildirdiği isim, soy ad, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdan seri no, anne ve baba adı, doğum yeri, doğum tarihi ve ÜYE’nin güvenliği açısından alınan bilgiler; ÜYE tarafından değiştirilemez. Bunların haricindeki ÜYE’ye ait kişisel bilgiler ÜYE tarafından İnternet sitesi veya Müşteri Hizmetleri aracılığı ile değiştirilebilir. Müşteri Hizmetleri tarafından gerekli değişikliğin gerçekleştirilmesi için ÜYE; Müşteri Hizmetlerinin gerçekleştireceği güvenlik kontrolünden sorunsuz olarak geçmek ve kimlik bilgilerini doğrulamakla yükümlüdür.

4.5.3 ÜYE; vermiş olduğu ve oley.com veri tabanında saklı tutulan iş bu SÖZLEŞME konusu kişisel bilgilerin (isim, adres, yaş, e-posta adresi, kimlik numarası, GSM ve irtibat numarası vb.), ve oynadığı kupon bilgilerinin ve ikramiye tutarlarının, oley.com tarafından istatistiki raporlama sisteminde veya reklam ve pazarlama (anket ve/veya promosyon) alanında ve kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlenmesi amacıyla kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. oley.com, bu bilgileri başka kurum ve kuruluşlarla da paylaşabilir. oley.com bu bilgileri ÜYE’nin kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanacağını, başkasıyla paylaşması halinde, üçüncü şahsın da bu ilkelere uygun davranmasını temin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, oley.com tarafından, tanıtım, kampanya, bilgilendirme ve promosyon niteliğinde iletilerin üye tarafından belirtilen elektronik posta adresine ve verilen GSM numarasına SMS gönderilmesine muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. ÜYE, söz konusu elektronik posta ve SMSlerin kendisine gelmesini istemediğinde dilediği zaman üyelik hesabındaki ilgili bölümden ve/veya kendisine gönderilen elektronik posta veya SMSlerde yer alan iptal yöntemi ile iletilerin gelmesine verdiği izni iptal edebilir.

4.5.4 ÜYE, oley.com’a göndereceği e-posta, faks ve mektupların kendisine ait kişisel bilgileri içermesi halinde, bu bilgilerinin gizliliğinden ve güvenliğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, oley.com’un yukarıda tanımlanan koşullar çerçevesinde hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

4.5.5 ÜYE, Müşteri Hizmetleri ile yaptığı yazışma ve telefon görüşmelerinin kayıtlarının oley.com tarafından saklandığını bildiğini ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat ettiğini kabul eder.

4.5.6. ÜYE, işbu Sözleşme şartlarını kabul etmekle, sağladığı her türlü kişisel bilgi ve kullanım sırasında yaptığı işlemlerle ilgili olarak gerek oley.com gerekse yetkili mercilerin sorgulama hakkı olduğunu, böyle bir durumda ÜYE, talep edilmesi gerekli bilgiyi ayrıntılı şekilde sağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.6 Üyeliğin Sonlanması

4.6.1 oley.com’un, ÜYEnin yaşının 18’den küçük olduğunu herhangi bir şekilde tespit etmesi veya ÜYE Hesabının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığından şüphelenmesi ve/veya tespit etmesi halinde ÜYE; Üye Hesabının oley.com tarafından derhal kapatılarak iş bu SÖZLEŞME’nin oley.com tarafından hiçbir ihtara gerekli olmaksızın derhal ve tek taraflı olarak fesih edileceğini kabul eder.

4.6.2 oley.com, gerekli gördüğü halde Üyeliği gerekçe göstermek kaydıyla sona erdirebilir. ÜYE, Üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sona eren Üyelik bilgileri oley.com'un belirleyeceği zaman diliminde oley.com veri tabanında saklanmaya devam eder.

4.6.3 ÜYE, dilediği zaman tek taraflı olarak Üye Hesabını kapatabilir. ÜYE, www.oley.com'da ÜYE girişini tamamlandıktan sonra oley.com sitesinde belirtilen numaradan müşteri hizmetlerini arayarak veya işbu sözleşmede belirtilen e-posta adresine atılacak mail yolu ile üyeliğini sona erdirebilir. Ayrıca üyeliğinin sonlandırılmasına ilişkin yazılı talebini oley.com Müşteri Hizmetlerine ileterek de Üye Hesabının sonlandırılmasını talep edebilir. Üyelik, ÜYE’nin bu yöndeki talebini oley.com’a iletmesinin ardından üyeliğin sona erdirilmesine ilişkin işlemlerin oley.com tarafından tamamladığı anda sona erer. ÜYE, sonlandırdığı Üyeliğini Müşteri Hizmetleri'ne başvurarak tekrar başlatabilir. Oley.com üyelik iptalinde üyenin hesabı tekrar başlatılana kadar dondurulmaktadır.

4.6.5 Üye Hesabının kapatılması halinde; ÜYE, oley.com’dan herhangi bir hak ve/veya alacağı olmadığını, bu duruma ilişkin herhangi bir tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye Hesabının kapatılması işlemi; oley.com tarafından aşağıda belirtilen yöntemlerle gerçekleşir;

4.6.5.1 ÜYE’nin ilgili mevzuat veya işbu sözleşme hükümlerine aykırı işlemleri sebebiyle üyeliğinin sonlandırılması durumunda; kapanma tarihinde Üyelik Hesabında bulunan tutarlar, Üye Banka Hesabına geçirilmeyecektir. oley.com, yasal mercilerce kendisine bildirilen şekilde Üye Hesaplarındaki tutarları kullanacak/iade edecektir. Yasal mercilerce herhangi bir bildirim yapılmaması halinde yasal süresi boyunca ilgili tutarlar oley.com güvencesinde saklanacaktır. Bu uygulama nedeni ile ÜYE, herhangi bir zarara uğradığı ve sair iddia ile oley.com’dan herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz. ÜYE, bu işleme peşinen muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6.5.2 Vefat sebebiyle Üyeliğin sonlandırılması durumunda Üye Hesabının kapanma tarihinde bulunan tutarlar, Üye Banka Hesabına geçirilebilir veya veraset ilamının sunulmasına kadar oley.com güvencesinde tutulabilir. Bu uygulama nedeni ile vefat eden ÜYEnin mirasçıları veya diğer hak sahipleri, herhangi bir zarara uğradığı ve sair iddia ile oley.com’dan herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz. ÜYE, bu işleme peşinen muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6.5.3 İşbu SÖZLEŞME'de yukarıda belirlenen haller dışında herhangi bir uygulama öngörülmeyen hallerde; Üye Hesaplarının kapatılması durumunda; Üye Hesabının kapanma tarihinde bulunan tutarlar, Üye Banka Hesabına geçirilir. Yukarıdaki uygulamalar nedeni ile Üye herhangi bir zarara uğradığı ve sair iddia ile oley.com'dan herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz. ÜYE, bu işlemlere peşinen muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5-PARA TRANSFERLERİ ve OYUNLARLA İLGİLİ ŞARTLAR:

5.1 Üye Hesabına Para Transferi İle İlgili Genel Şartlar

5.1.1 ÜYE’lerin Oyun Kanallarında Oyun oynamaya başlaması, Anlaşmalı Bankaların alternatif ödeme kanalları aracılığı veya EFT yolu ile oley.com nezdindeki Üye Hesabına para transferi gerçekleştirmesi halinde mümkün olur.

5.1.2 EFT yolu ile Üye Hesabına yapılacak transferler için Bankaların belirlediği minimum transfer tutarı geçerli olup, Bankaların tahsil ettiği EFT masraf tutarları Üyeye aittir.

5.1.3 ÜYE tarafından Üye Hesabına yatırılıp Oyun Bedeli olarak kullanılmayan tutarlar, işbu SÖZLEŞME ile düzenlenen istisnai haller, Mücbir Sebepler ve yasalarla getirilen düzenlemeler dışında oley.com güvencesinde olacaktır.

5.1.4 ÜYE, Üye Hesaplarına yaptıkları transfer tutarlarından ve Üye Hesabına doğru Üye Numarası, Kullanıcı Adı ve Şifresi kullanarak giriş yaparak para transferi yapmaktan, münhasıran sorumludur. ÜYE tarafından belirlenen ödeme talimatlarının tam ve gereği gibi ifa edilmemiş olması nedeni ile ÜYE’nin ve oley.com’un uğrayacağı her türlü zarar, ziyan ve tüm sorumluluk ÜYE’ye aittir. ÜYE, hatalı işlem yapması halinde oley.com'un herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.1.4.1 oley.com; kendi sorumluluğunda olmamakla birlikte, kendi takdirinde olmak üzere, yapılan hatalı aktarımları, ÜYE’nin bu hatalı aktarımı oley.com Müşteri Hizmetlerine yazılı olarak bildirmesi halinde, iptal ederek, ilgili Üye Hesabını/Hesaplarını ÜYE’nin bildirdiği hatalı aktarımdan önceki hale döndürür. Hesabına hatalı ödeme yapılan ÜYE, yapılan bu iade işlemine muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.1.5 ÜYE’nin, Anlaşmalı Bankaların alternatif ödeme kanallarından yaptığı ödemelerin veya EFT transferlerinin Bankalardan ve/veya sistemsel nedenlerden kaynaklanan sorunlar nedeni ile Üye Hesaplarına geç geçmesinden veya geçmemesinden oley.com sorumlu değildir. Ancak oley.com, ÜYE’nin yazılı başvurusunu dikkate alarak araştırma yapabilir.

5.1.6 Çalışılan Anlaşmalı Banka bilgileri ve Banka kanalları oley.com tarafından uygun görüldüğü şekilde değiştirilebilir. ÜYE, çalışılan Banka bilgilerinin ve Banka kanallarının oley.com tarafından değiştirilmesi durumunda herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.7 oley.com, ÜYE’nin para transferleri ile ilgili olarak hile ve dolandırıcılık yaparak kara para aklama veya diğer başka şekilde suç teşkil edecek her türlü eylemlerinden ve bu eylemlerden dolayı oluşacak zarar ve ziyanlardan hiçbir şekilde sorunlu olmayacaktır. ÜYE, Üyelikten yararlanma imkanını hukuka aykırı işlere yardım, aracılık ve iştirak etmek amacı ile kullanmayacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. ÜYE başka bir üyenin ya da 3. Kişinin oley.com adresinden yararlanma esnasında suç teşkil eden eylemlerinde haberdar olması halinde durumu derhal oley.com müşteri hizmetlerine ya da ilgili kurumlara bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

5.1.8 ÜYE, donanım veya yazılım kaynaklı öngörülemeyen sistem çöküntülerinden, hata ve eksikliklerden dolayı oluşabilecek servis aksamalarından ötürü, aldığı hizmetin kesintiye uğraması ve/veya kaldığı yerden devam etmemesi nedeni ile, herhangi bir isim altında hak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. oley.com böyle bir durum varlığı halinde aksaklığın bir an önce giderilmesi için gereken özeni göstererek her türlü tedbiri alacaktır.

5.2 Oyun Oynama Sırasındaki Genel Şartlar

5.2.1 oley.com, işbu Sözleşme'de belirlenmiş olan Oyun Kanallarını Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’ndan onay almak kaydıyla, her zaman değiştirebilir, iptal edebilir veya bu Oyun Kanallarına yenilerini ekleyebilir.

5.2.2 ÜYE’nin oynadığı Oyunlar için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın, kapsam dâhiline alınması halinde Türkiye Jokey Kulübü'nün ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün koymuş olduğu oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve/veya oyun, kolon, bilet bedelleri, iptal prosedürü, vs.) geçerlidir. Bahsi geçen kurumlarca ve/veya ilgili mevzuatın değişmesi sebebi ile bu oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve/veya oyun, kolon, bilet bedelleri, iptal prosedürü, vs.) her zaman değiştirilebilir. ÜYE, bu değişiklikler nedeni ile herhangi bir zarara uğraması halinde, bu zararlardan oley.com’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve tahhüt eder. Oyun kuralları (oyun açılış-kapanış bilgileri ve/veya oyun, kolon, bilet bedelleri, iptal prosedürü, vs.) ve mevzuat değişiklikleri gibi detaylar www.oley.com internet adresinin yanı sıra, www.sportoto.gov.tr, www.tjk.org, www.millipiyango.gov.tr den de takip edilebilir.

5.2.3 ÜYE, oynamış olduğu şans oyunlarında yaşadığı maddi kayıplardan bizzat sorumludur. ÜYE, oley.com’un bu kayıplardan herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve herhangi bir hak ve/veya tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve tahhüt eder. oley.com’un, oynanan Oyunlar açısından belirleme uygulamasından kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.2.4 Oynanan Oyunlarda, ÜYE tarafından girilen Oyuna ilişkin bilgiler oley.com tarafından hukuka ve gerçeğe uygun kabul edilerek işlem yapılacaktır. Bu nedenle Oyunla ilgili tercihlerin belirlenmesinden münhasıran ÜYE sorumludur. ÜYE, bu bağlamda oley.com’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.5 ÜYE tarafından Oyuna iştirak edildiğini gösterir tek ve geçerli belge Üyenin Hesabım Menüsünde gördüğü geçerli (iptal etmediği) kupondur. Sabit İhtimalli Bahis ve Müşterek Bahis Oyunları için ÜYE’nin işaretlediği ancak Merkezi Bahis Sistemi tarafında oluşmayan hiçbir kupon geçerli kupon olarak sayılamaz. Piyango için ise ÜYE’nin satın aldığı ve Hesabım Menüsünde gördüğü Bilet bilgisi geçerlidir.

5.2.6 oley.com’a Üye olmak ücretsizdir, Oyun Kanallarına bağlantı bedeli (İnternet, televizyon, cep telefonu [üyelik, wap/İnternet bağlantısı, ÜYE’nin göndereceği veya ÜYE’ye gönderilecek SMS ücreti vd.] vb. üyelik ve/veya ekstra kullanım ücretleri) ise ÜYEye aittir.

5.2.7 SMS kanalından yapılacak işlemler ücrete tabi olup, işlem tipine göre farklı ücretlendirilebilir. oley.com, SMS kanalı kullanılarak sunulan bütün hizmetler için fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar. ÜYE, fiyat değişikliği sebebi ile oley.com'dan uğradığı herhangi bir zarar ve ziyanın tazminini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SMS bedeli faturalı hatlarda ilgili operatör faturasına yansıtılacak, ön ödemeli hatlarda ise bakiyeden düşülecektir. Operatörlerin tarifelerindeki değişikliklerden oley.com sorumlu değildir.

5.2.8 oley.com, Müşteri Hizmetleri'nden yapılacak işlemlerde her bir arama başına servis ücreti alıp almamakta serbesttir. Ücret alınması halinde oley.com’un, ilgili servisin kullanım ücretini değiştirme hakkı saklıdır. Bu ücretin değişmesi durumunda oley.com bu bilgiyi ÜYE ile paylaşmayı taahhüt eder.

5.3 Oyun İptal Prosedürleri

5.3.1 Oyun iptal hakları kötü niyetli olarak bahis oranlarını değiştirmek yahut spekülasyon yaratmak amacı ile kullanılamaz. Bu durumun tespiti veya bu durumun varolduğundan şüphelenilmesi halinde, oley.com’un oynanan oyunları iptal etme ve/veya ilgili ÜYEliği sonlandırma hakkı saklıdır.

5.3.1.1 Spor Toto Oyunları: ÜYE tarafından oluşturulan kuponun bedeli, Oyunun oynanmasını müteakip aşağıda belirtilen bir süreler içerisinde, oley.com tarafından belirlenen Oyun Kanallarından iptal edilebilir. Oyunun oynandığı an, Oyun bedelinin abone hesabından çekildiği andır. Bu süreler Müşterek Bahis Oyunları için 10 (on) dakika, Sabit İhtimalli Bahis Oyunları için 5 (beş) dakikadır, ancak her halükarda iptallerin futbol maçları başlamadan önce yapılmış olması gerekmektedir.

5.3.1.2 TJK Oyunları: ÜYE tarafından oluşturulan kuponun bedeli, yarış başlayana kadar iptal edilebilir.

5.3.1.3 Milli Piyango Oyunları: ÜYE tarafından satın alınan piyango bileti hiçbir şekilde iptal edilemez ve değiştirilemez.

MADDE 6- EK HİZMETLER:

6.1 İşbu SÖZLEŞMEnin kabulü ile, interaktif alanların ve forum alanlarının kullanım şartları da kabul edilmiş olur.

6.2 oley.com tarafından verilen örnek kupon, yazı, vs. gibi sunulan ek hizmetler sadece yorum niteliği taşımakta olup öneri amaçlıdır. Oley.com’un bu yazı, kupon ve sair ek hizmetlerden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.3 Kampanya ve Promosyonlar

6.3.1 Üye, kampanya ve promosyonlardan oley.com tarafından belirlenen kullanım/yararlanma koşulları çerçevesinde yararlanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3.2 oley.com’un, kampanya ve promosyon uygulama ve kullanım genel şartlarında her zaman tek taraflı değişiklik yapma hakkı saklıdır.

6.3.3 Kampanya veya promosyonlardan elde edilecek OleyPuan sadece Oyun Kanallarında şans oyunu oynamak veya oley.com tarafından öngörülecek diğer hizmetlerden yararlanmak için kullanılabilir.

6.3.4 oley.com, kampanya ve promosyon veya genel uygulamalarında ÜYEnin Oyun oynama ve davranış analizlerini dikkate alarak ÜYEye farklı teklifler sunma, uyguladığı bağlılık programlarında bu analizleri belirleyeceği zamanlarda gerçekleştirme ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tüm bu uygulamalar oley.com’un belirleyeceği süreler içerisinde geçerlidir.

6.4 Özel Piyango Çekilişleri

6.4.1 oley.com, çalıştığı iş ortaklarının Türkiye genelinde uygulanmak üzere ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izni ile düzenleyeceği piyango çekiliş biletlerini satma hakkına sahiptir. ÜYE tarafından satın alınan özel çekilişlere ait piyango biletleri hiçbir şekilde iptal edilemez ve değiştirilemez. ÜYE, Oyun Kanallarında satın aldığı özel piyango çekilişlerine ait biletlerin bilgisinin e-posta adreslerine gönderilmesini talep edebilir.

6.4.2 Çekiliş esnasında ya da sonrasında, çekilişe ait itirazların olması durumunda ÜYE, uğradığı dolaylı veya doğrudan zararlardan oley.com'un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. oley.com ayrıca, Özel Piyango çekilişi düzenleme yetkisine sahip iş ortağının sorumluluk ve taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkacak ve 3. şahıslarca açılacak her türlü dava, zarar ve ziyan taleplerinde, karar ve bu kabil dava, şikayet ve benzer konularda sorumlu olmayıp, her türlü durumda taraf ve sorumlu, çekilişi düzenleyen iş ortağında olacaktır.

6.5 Oley.com, ÜYE’nin kendi kupon bilgilerini sosyal paylaşım sitelerinde paylaşmasına muvafakat ettiğini beyan ve kabul eder.

MADDE 7- İKRAMİYELER ve ÖDEMELER:

7.1 Sabit İhtimalli Bahis ve Müşterek Bahis Oyunları için, Bilet bilgileri Oyuna ilişkin kayıtların tutulduğu Merkezi Sistem'deki bilgilerle aynı olmak zorundadır. Bilet bilgileri ile Merkezi Sistem bilgileri uyuşmadığında, Merkezi Sistem bilgilerinin doğru olduğu kabul edilir. Piyango oyunu için ise, Bilet bilgileri, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan ve oley.com’a tahsis edilen numaralı biletlerin bilgileri ile aynı olmak zorundadır.

7.2 Ödemeler

7.2.1 Sabit İhtimalli Bahis ve Müşterek Bahis Oyunları için, ÜYE’nin kazandığı ikramiye tutarları ilgili Merkezi Sistem tarafından değerlendirilerek Üyelik Hesaplarına geçirilir.

7.2.2 İkramiye ödemeleri kanunlarla öngörülen vergi ve sair kesintiler yapıldıktan sonra Üye Hesabına aktarılacak olup, vergi mevzuatında ve vergi oranlarında meydana gelecek değişiklikler oyunlar ve ikramiyelere yansıtılacaktır. ÜYE, bu nedenle oley.com'dan herhangi bir zarar ve/veya ziyanın tazmini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2.3 Piyango oyunlarında kazanılan ikramiye tutarları için ödemeler mevzuatta belirlenen limitler dahilinde oley.com tarafından Üye Hesaplarına otomatik olarak geçirilir. Limit üzerindeki ikramiye tutarları için ÜYE, fiziksel biletini oley.com'dan kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı veya Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi’nin aslını ibraz etmek kaydı ile imza karşılığı teslim aldıktan sonra Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne başvurarak ikramiye tutarını teslim alacaktır. ÜYE yukarıda bahsi geçen limiti aşan Piyango biletleri için, bir yıllık zaman aşımı süresinde oley.com’a başvurmadığı takdirde, ikramiyesi zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz.

7.2.4 Piyango biletleri çekilişin yapıldığı tarihten itibaren imha edilir. ÜYE’nin ikramiye kazanmış ve oley.com tarafından Üye Hesaplarına ikramiyesi yatırılmış biletler ile ikramiye kazanmayan ve imha edilen biletleri fiziksel olarak talep etme hakkı bulunmamaktadır.

7.3 ÜYE; ikramiye tutarlarının, bildireceği Üye Banka Hesabına aktarılması için oley.com’dan transferin yapılmasını talep etmekle yükümlüdür.

7.4 İkramiye kazancının tahsil edilebilmesi için, ÜYEnin, Bankalardan herhangi birinde kendi adına hesabının bulunması gerekmektedir. ÜYEnin kazandığında ikramiyesini almak için bildirdiği banka hesap numarasının kayıtlı olduğu isim; Üye Bilgileri kısmında beyan edilen isim ile tam olarak aynı olmalıdır. ÜYEnin Hesabındaki tutarlar, ÜYEnin insiyatifinde olsa dahi 3. kişilerin banka hesaplarına geçirilemez. Doğru Üye Banka Hesabına yapılacak ödemeler ve doğru tutarların yatırılmasından, bu işlemlerin zamanında ve tam yatırılmasından oley.com'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu işlemler ile ilgili sorumluluk para transferlerinin gerçekleştirildiği Bankaya aittir.

7.5 Üye Hesaplarından, Üye Banka Hesaplarına bir talep ile aktarılacak tutarlar minimum 10,00 TL (On Türk Lirası) olmalıdır. Bu taban tutarın altındaki meblağlar Üye Hesaplarında tutulur. oley.com’un taban tutarı değiştirme hakkı saklıdır.

7.6 oley.com, yurtdışı hesaplara ödeme yapmakla yükümlü değildir. Yurtdışına para transferi yapılmamaktadır. Üye bu durumu peşinen kabul etmektedir.

MADDE 8-SORUMLULUK:

8.1 oley.com adresine erişim ve kullanımı tamamen Üyenin insiyatifinde olup, erişim ve kullanımdan doğabilecek her türlü risk ve sorumluluk ÜYE’ye aittir. Oyun Kanalları üzerinde olası her türlü bağlantı kopukluğu, sistem arızaları, teknik sebeplerle meydana gelen bilgilendirme mesajlarının vs. gitmemesi, gecikmesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın hatalı, gecikmeli veri aktarımı yahut iletişim aksaklıkları nedeni ile doğmuş ve/veya doğacak zararlardan oley.com sorumlu tutulamaz.

8.2 Oyunlar hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılmadığından bahisle, oley.com'dan herhangi bir zarar ve ziyan tazmini talep edilemez.

8.3 ÜYE’lerin oley.com tarafından sunduğu hizmetlerden faydalanabilmesi için 3. Kişiler tarafından sağlanan yazılım programlarının kaydederek kullanmaları gerekebilir. Bu durumda 3. Kişiler tarafından sağlanan yazılım programlarının kullanım şartları ve işbu Sözleşme şartları arasında ihtilaf olması halinde işbu Sözleşme şartları geçerli olacaktır.

8.4 ÜYE’nin bildirdiği bilgiler doğrultusunda, bilgilerin hatalı olmasından (ÜYE tarafından beyan edilen irtibat numaralarının [GSM numarası dahil] ve e-posta adresinin doğru olmamasından ve/veya aktif olmaması durumlarından) yahut teknik sebepler (SMS gönderimi yapılan ÜYE’nin hattının açık olmaması, ÜYEnin telefon ayarlarının SMS almaya uygun olmaması, havasal ve karasal transmisyon şebekesinde yaşanabilecek aksaklıklar, vs.) nedeniyle bilgilendirme mesajlarının vs. gitmemesinden, gecikmesinden, kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan oley.com sorumlu tutulamaz.

8.5 İşbu SÖZLEŞME uyarınca; ÜYE’ye sunulan hizmetlerin kapsamı, oley.com tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak genişletilebilir yahut daraltılabilir veya hizmetler durdurulabilir. oley.com’un işbu SÖZLEŞME’de yer alan maddelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu nedenle ÜYE, işbu SÖZLEŞME ile kendisine sunulan hizmet kapsamının bir taahhüt olmadığını ve değişebileceğini kabul eder.

8.6 ÜYE, oley.com tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı sırasında üçüncü kişilere veya oley.com’a zarar vermesi halinde, söz konusu zarardan bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu halde, oley.com’un ilgili Üyeliği sonlandırma hakkı saklıdır.

8.7 www.oley.com internet sitesinde bulunan bütün yazılı, resimli, sesli grafik içeren ve/veya içermeyen tüm materyallerin her türlü kullanım hakkı saklıdır. ÜYE, oley.com tarafından kendisine sunulan hizmet ve ürünler ile bunların sunumları ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyalin oley.com’un fikri mülkiyetinde olduğunu ve bunları hiçbir şekilde oley.com’un yazılı izni olmaksızın kullanmayacağını ve/veya kullandırılamayacağını, bu materyalleri kopyalayarak kişisel ve genel kullanıma açık internet sayfalarında kullanmayacağını, yayınlamayacağını ve/veya bunları pazarlama hakkına sahip olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, oley.com tarafından hizmetin sunumu için kullanılan yazılımların telif haklarının oley.com’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını ve hizmet alma amacı ile sınırlı olarak kullanacağını taahhüt eder. oley.com’un bilgisi olmadan ÜYEnin bu materyalleri kullanması, alıntı yapması halinde, doğacak zararlardan oley.com’un hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu halde, oley.com‘un uğrayacağı zarar ve ziyanları ÜYE’ye aynen rücu etme ve yasal yollara başvurma hakkı hakkı saklıdır.

8.8 Üye, bilerek veya herhangi bir kastı olmadan oley.com veritabanına veya internet sitesine yapılacak saldırıdan, örn. Virüs, trojen vb zararlı içeriği olan fiillerden ve izinsiz giriş yapmaya çalışmaktan ötürü ortaya çıkacak her türlü zarardan sorumlu olacaktır. oley.com veri tabanına veya İnternet sitesine yapılacak herhangi bir saldırı sonucunda, Üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kullanıcıların eline geçmesinden ve bu bilgilerin kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan oley.com sorumlu tutulamaz.

8.9 ÜYE, diğer ÜYEler ve benzeri üçüncü şahıslarla arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda ve ihtilaflarda; üçüncü şahısların tazminat taleplerinde oley.com’un sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.10 Üçüncü kişilerin Üye Hesaplarına transfer edecekler tutarlar ile oynanan oyunlar için üçüncü kişilerin ve ÜYE’nin uğradıkları/uğrayacakları zararlardan dolayı oley.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.11 İşbu SÖZLEŞMEde düzenlenen ve oley.com'un sorumsuzluğunu öngören tüm düzenlemeler oley.com’un ağır kusur ve hilesinin olmadığı hallerde geçerli olacaktır.

8.12 oley.com; İşbu SÖZLEŞME kapsamında ÜYEnin sorumluluğunda olan konulara ilişkin olarak uğrayacağı her türlü zararı, ÜYEye tüm ferileri ile birlikte rücu etme ve yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

8.13 ÜYE’lerin işbu sözleşme gereği uymakla yükümlü olduğu kural ve şartlara uymaması nedeniyle gerek mevzuat gerekse de işbu Sözleşme’den kaynaklanan haklarından herhangi birisini kullanmamış olması oley.com’un bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

MADDE 9-KİŞİSEL BİLGİLERİN TOPLANMASI VE KULLANILMASI

9.1 "Oley.com", “ÜYE”ye daha iyi hizmet verebilmek ve beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, üyelik aşamasında ve/veya internet sitesini kullanırken bazı kişisel bilgileri (isim, yaş, ilgi alanları, e-posta adresi vb.) talep etmekte ve üyeliğiniz öncesinde sizden alınan onay ve açık rıza ile kaydetmekte ve Oley.com" tarafından korunmaktadır. Ayrıca "Oley.com" siteye erişim sağlayan kişilerinin kimliklerini araştırmamakta ya da herhangi bir kimlik kontrolü de yapmamakta; “ÜYE”lerin sadece, kendi iradeleriyle ve kendileri tarafından iletilen bilgileri temin edilmektedir.
"Oley.com", “ÜYE”lerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilettikleri açık rızaya ve onaya dayalı olarak, www.oley.com internet sitesi üzerinden üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "Oley.com" sistemlerinde toplanan bu bilgiler, üyelere daha iyi hizmet vermek amacıyla ve/veya "Oley.com" tarafından ("Oley.com" ve/veya "Oley.com" tarafından belirlenecek firmaların ürün ve hizmetlerinin pazarlaması, istatistiki inceleme, veri tabanı genişletme, kampanya düzenleme vb. amaçlı) kullanılmaktadır. “Üye”ler, ayrıca kendilerine, "Oley.com"dan veya "Oley.com" tarafından belirlenecek firmalardan ticari elektronik ileti gönderilebileceğini kabul etmektedir. "ÜYE", www.oley.com internet sitesine üye olmakla bu yönde açık bir rıza göstermiş ve onay vermiş sayılmaktadır.

9.2 “ÜYE” dilerlerse hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilirler. "Üye" red talebini destek@oley.com adresine e-posta göndererek, 0850 532 56 55 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak iletebilir. "Oley.com"a ulaşmasını müteakip üç iş günü içerisinde üyelere elektronik iletilerin gönderilmesi durdurulur.

9.3 "Oley.com", "ÜYE"nin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına, üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde, gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması ve bu suretle paylaşılması konusunda yetkilidir. Bir başka deyişle "ÜYE", bu Sözleşme kapsamında toplanan veri ve bilgilerin; "Oley.com"un çalışanları, servis sağlayıcıları, grup şirketleri ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile ve/veya "Oley.com"un mevcut ve/veya potansiyel iş ortakları ile paylaşılabileceğini ve/veya devredebileceğini ve her iki halin de bu madde kapsamında ihlal olarak addedilemeyeceğini kabul etmektedir."ÜYE", www.oley.com internet sitesine "ÜYE" olmakla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca bu yönde bir açık rıza göstermiş ve onay vermiş sayılır."Oley.com", bu Sözleşme kapsamında temin ettiği kişisel bilgileri, bu Sözleşmede/Kullanım Şartlarında belirlenen koşullar dışında ya da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı şekilde, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmayacak, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacaktır.

9.4 "Oley.com", “ÜYE”lerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir:
1- Resmi makamlardan "ÜYE"ye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda,
2- "Üye"nin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda,
3- Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir "ÜYE"nin yeniden "ÜYE" olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda,
4- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun gerektirmesi halinde.

9.5 www.oley.com “ÜYE”nin sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen "cookie" adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan, kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır.

9.6 “ÜYE”ye sunulan içeriğin kalitesini artırmak, bazı hizmetlere doğrudan ulaşılabilmesini sağlamak için kullanıcının ayrıca bir onay vermesi halinde coğrafi konum bilgisi ilişkin veri kaydedilebilir ve kullanılabilir.

9.7 E-posta iletişimlerinde, mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliği garanti altına alınamadığı için, gönderilecek e-postaların güvenliğinden "ÜYE"sorumludur.

9.8. www.oley.com web sitesi “ÜYE”si, içeriklerde yer alan kişisel bilgiler ve kişilere ait özel hayata ilişkin bilgiler ve/veya içerikler bakımından söz konusu kişisel hak sahibi kişilerden gerekli izinleri aldıklarını, bir başkasının kişisel haklarını, gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da başka mülkiyet hakları dâhil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan içerikleri, bilgileri; sahibinden ya da hakları elinde bulundurandan, önceden yazılı izin almaksızın web sitesi kapsamında kullanmayacaklarını kabul ve taahhüt etmektedir.

9.9 www.oley.com web sitesi “ÜYE”si suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, şiddet, terör, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, tehdit, taciz ve hakaret içeren, ya da ahlaka, toplum düzenine aykırı, kişi ve/veya kurumların özel hayatına, şahsiyetine vesair haklarına zarar verebilecek, içerikleri www.oley.com web sitesine iletmeyecek, herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri herhangi bir şekilde rahatsız edecek mesaj veya içerik yüklemeyecek/yayınlamayacak; ayrıca, web sitesine bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyecek ve başka herhangi bir kullanıcının web sitesini kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellemeyecektir. Bu gibi hukuka aykırı içeriklerin “ÜYE” tarafından yayımlanması, doğabilecek sorumlulukların "Oley.com" tarafından yüklenildiği anlamına gelmeyecektir.

9.10 "Oley.com", www.oley.com ’da, suç teşkil edecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, tehditkar, hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı yapan her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma, söz konusu hareketlerde bulunduran “ÜYE”nin üyeliğini dondurma ve sonlandırma hakkını saklı tutar.

MADDE 10-ORTAK HÜKÜMLER:

10.1 Bu Üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için; Üyelik başvuru talebinin yapılması ve başvurunun da oley.com tarafından kabulü ile SÖZLEŞME yürürlülüğe girer. Sözleşme tarihi, Üyelik başvuru talebinin yapılması ve başvurunun da oley.com tarafından kabulü tarihidir.

10.2 ÜYE, işbu SÖZLEŞMEden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez.

10.3 ÜYE, üyelik başvurusuna ilişkin olarak oley.com tarafından tutulan Üyelik kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, oley.com ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta oley.com ‘un her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK 189. ve 193. maddeleri kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

10.4 Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler, da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve hâlihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri) uygulanacaktır.

10.5 Taraflar işbu SÖZLEŞMEnin tatbik ve tefsirinden doğacak ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Hukuku'nun uygulanacağını, yetkili yargı merciinin İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra daireleri olduğunu kabul ve beyan ederler.

10.6 ÜYE aksini yazılı olarak bildirmedikçe “Üye Bilgileri” sahasında beyan ettiği adresinin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan eder. oley.com, aksi www.oley.com internet sitesinde açıklanmadığı sürece, işbu SÖZLEŞME’de belirtilen adresinin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan eder.

İşbu Sözleşme 10 (on) maddeden ibarettir. ÜYE olmak isteyen kişi işbu SÖZLEŞMEnin tamamını okuduğunu, içeriğindeki tüm maddeleri kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Erişim Bilgileri

E-Elektronik Bahis Oyunları A.Ş.
Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi 237/6 Maslak – Sarıyer/Istanbul
www.oley.com

Talep ve Şikayetleriniz için Erişim Bilgileri

Müşteri Hizmetleri : 0850 532 56 55
E-Posta Adresi : destek@oley.com
İnternet Adresi: www.oley.com